String.toSource()

String.toSource() - повертає рядок, що представляє вихідний код об'єкта.

Синтаксис:

String.toSource() str.toSource()

Опис:

toSource() метод об'єкту String який повертає наступні значення:

Цей метод зазвичай викликається внутрішніми механізмом движка JavaScript, а не явно в коді.

Не усі браузери підтримують.

Приклад:

var s='JavaScript'; if(s.toSource){ alert(s.toSource()); alert(String.toSource()); } else alert('Ваш браузер не підтримує toSource');