String.trim()

String.trim() - видаляє пробіли на початку і в кінці рядка.

Синтаксис:

str.trim()

Опис:

trim() метод об'єкту String який не змінює самого рядка, а повертає новий рядок в якому видалені пробіли (пробіли, табуляція, нерозривні пробіли, LF,CR) в кінці і на початку рядка.

Цей метод відсутній у старих браузерах, але його можна замінити методом replace. Функція аналог методу trim() для старих бравзерів:

function trims(s) { return s.replace(/^s+|s+$/g,''); }

Також можна перевірити чи існує даний метод у браузері і якщо ні тоді додати його. Цей код потрібно вставити перед визовом метода trim(), рекомендовано у заголовок сторінки HEAD.

if (!String.prototype.trim) { String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^s+|s+$/g,''); } }

Для того щоб видалити пробіли лише спочатку або в кінці рядка використовують String.trimLeft() або String.trimRight().

Приклад:

var s=" JavaScript - trim() "; x=s.trim(); alert(x); //"JavaScript - trim()"