Symbol.toSource()

Symbol.toSource() - вихідний код об'єкта.

Синтаксис:

obSymbol.toSource();

Параметри:

obSymbol - об'єкт Symbol.

Опис:

toString() метод об'єкта Symbol який повертає рядок з вихідним кодом об'єкта Symbol.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var obSymbol=Symbol("lop"); alert( obSymbol.toSource() );