URLSearchParams

URLSearchParams - об'єкт для роботи з параметрами URL адреси.

Синтаксис:

var searchParams = new URLSearchParams( init );

Параметри:

searchParams - змінна якій присвоюється об'єкт URLSearchParams.

init - рядок який містить параметри URL адреси.

Синтаксис 2:

URL.searchParams;

Параметри 2:

URL - об'єкт URL.

searchParams - властивість яка містить об'єкт URLSearchParamts.

Опис:

URLSearchParams об'єкт для роботи з параметрами GET в URL адресі.

Приклад:

var search=new URLSearchParams('?name=js'); alert(search); var url = new URLSearchParams('name=js&test=1'); alert( url.get('name') ); var u=new URL('http://яваскрипт.укр/URL?name=js'); var searchParams=new URLSearchParams(u.search); alert( searchParams.get('name') ); var u=new URL('http://яваскрипт.укр/URL?test=JS'); alert( u.searchParams.get('test') ); var searchParam= new URLSearchParams(); //створюємо порожній рядок searchParam.append('name','js'); //додаємо новий параметр searchParam.append('test','URL'); searchParam.set('name','JavaScript'); //змінює значення параметру searchParam.delete('test'); //видаляємо параметри alert( searchParam );