AnalyserNode.minDecibels

AnalyserNode.minDecibels - мінімальне значення потужності в діапазоні масштабування для аналізу даних FFT.

Синтаксис:

AnalyserNode.minDecibels;

Параметри:

AnalyserNode - об'єкти AnalyserNode.

Опис:

minDecibels властивість об'єкта AnalyserNode яка повертає/задає мінімальне значення потужності в діапазоні масштабування для аналізу даних FFT. Значення по замовчуванню: -100.

Дане значення використовується для отримання даних аналізу частит у методах: getFloatFrequencyData() і getByteFrequencyData().

Якщо значення minDecibels встановлено більше або дорівнює maxDecibels то виникне помилка IndexSizeError.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var analis=audio.createAnalyser(); analis.connect(audio.destination); alert(analis.minDecibels); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <canvas id="canvas"></canvas> <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var player = document.getElementById('player'); var source = audio.createMediaElementSource(player); var analis=audio.createAnalyser(); var canvas=document.getElementById('canvas'); var ctx=canvas.getContext('2d'); source.connect(analis); analis.connect(audio.destination); analis.minDecibels=-40; analis.fftSize=64; dani = new Uint8Array(analis.frequencyBinCount); function draw(){ //функція яка відображає отримані дані частот на полотні canvas analis.getByteTimeDomainData(dani); ctx.fillStyle='black'; ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); ctx.fillStyle='red'; var w=Math.ceil(canvas.width/dani.length); for(var i=0,x=0;i<dani.length;i++,x+=w) ctx.fillRect(x,dani[i],w,canvas.height); setTimeout(draw,50); } draw(); player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');