AudioContext.baseLatency

AudioContext.baseLatency - кількість секунд затримки обробки.

Синтаксис:

AudioContext.baseLatency;

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

baseLatency властивість об'єкта AudioContext яка містить кількість секунд затримки обробки, що виникає при AudioContext передачі звуку від AudioDestinationNode до звукової підсистеми.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioCtx=new AudioContext(); alert(audioCtx.baseLatency); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio=new Audio(); var audioCtx=new AudioContext(); var source=audioCtx.createMediaElementSource(audio); source.connect(audioCtx.destination); audio.src='/dani/test.ogg'; audio.play(); alert( audioCtx.baseLatency ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');