AudioContext.createBufferSource()

AudioContext.createBufferSource() - створює об'єкт AudioBufferSourceNode.

Синтаксис:

AudioContext.createBufferSource();

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

createBufferSource() метод об'єкту AudioContext який повертає новостворений об'єкт AudioBufferSourceNode для відтворення аудіо даних з ArrayBuffer.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var sourceBufer=audio.createBufferSource(); alert( sourceBufer ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');