AudioContext.createChannelMerger()

AudioContext.createChannelMerger() - створює об'єкт ChannelMergerNode.

Синтаксис:

AudioContext.createChannelMerger(numberOfInputs);

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

numberOfInputs - не обов'язково вказувати. Кількість каналів у вхідних аудіопотоках, яке буде містити вихідний потік. Значення по замовчанню 6.

Опис:

createChannelMerger() метод об'єкта AudioContext який повертає новостворений об'єкт ChannelMergerNode для поєднання кілька аудіопотоків в єдиний потік аудіо.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var mergen=audio.createChannelMerger(); alert(mergen); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');