AudioContext.createDelay()

AudioContext.createDelay() - створює об'єкт DelayNode.

Синтаксис:

var delayNode = AudioContext.createDelay(maxDelayTime);

Параметри:

delayNode - зміна яка отримує об'єкт DelayNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

maxDelayTime - не обов'язково вказувати. Максимальний час затримки в секундах від 1 до 180.

Опис:

createDelay() метод об'єкта AudioContext який повертає новий об'єкт DelayNode для затримки вхідного аудіосигналу на певну величину часу.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioctx=new AudioContext(); var delay = audioctx.createDelay(); alert(delay); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');