AudioContext.createIIRFilter()

createIIRFilter() - створює об'єкт IIRFilterNode.

Синтаксис:

var iirFilter = AudioContext.createIIRFilter( feedforward, feedback );

Параметри:

iirFilter - змінна якій присвоюється об'єкт IIRFilterNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

feedforward - масив чисел з плаваючою крапкою який задає коефіцієнти подачі (чисельник) для функції передачі фільтра IIR. Максимальна довжина цього масиву становить 20 і принаймні одне значення має бути не нульовим.

feedback - масив чисел з плаваючою крапкою що визначає коефіцієнти зворотного зв'язку (знаменника) для передавальної функції фільтра IIR. Цей масив може містити до 20 учасників, перший з яких не повинен бути нульовим.

Опис:

createIIRFilter() метод об'єкту AudioContext який повертає новостворений об'єкт IIRFilterNode.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var iirFilter = audio.createIIRFilter([0.2, 0.9, 0.1, 0.3, 0.1], [0.5, 0.7, 0.1, 0.4, 0.1]); alert(iirFilter); }else alert('Ваш браузер не підтримує WebAudio');