AudioContext.createPeriodicWave()

AudioContext.createPeriodicWave() - створює об'єкт PeriodicWave.

Синтаксис:

var wave = AudioContext.createPeriodicWave( real , imag [, constraints ]);

Параметри:

real - масив косинусних термінів (традиційно терміни А).

imag - масив синусних термінів (традиційно B терміни).

constraints - необов'язково вказувати. Об'єкт який містить додаткові параметри.

Опис:

createPeriodicWave() метод об'єкта AudioContext який повертає новостворений об'єкт PeriodicWave.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var ac = new AudioContext(); var osc = ac.createOscillator(); var real = new Float32Array(2); var imag = new Float32Array(2); real[0] = 0; imag[0] = 0; real[1] = 1; imag[1] = 0; var wave = ac.createPeriodicWave(real, imag, {disableNormalization: true}); osc.setPeriodicWave(wave); osc.connect(ac.destination); osc.start(0); osc.stop(2); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');