AudioParam.setTargetAtTime()

AudioParam.setTargetAtTime() - поступове змінення значеня параметру.

Синтаксис:

AudioParam.setTargetAtTime(target, startTime, timeConstant);

Параметри:

AudioParam - об'єкт AudioParam.

target - значення до якого буде змінено параметр.

startTime - час в секундах коли розпочнеться перехід, в той же час система координат як AudioContext.currentTime. Якщо він менше або дорівнює AudioContext.currentTime, параметр буде змінено негайно.

timeConstant - значення константи часу, тривалість переходу в секундах.

Опис:

setTargetAtTime() метод об'єкту AudioParam який змінює значення параметру з вказаного часу відтворення.

Повертає посилання на об'єкт AudioParam. Деякі браузери повертають undefined.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio>

Приклад зміни рівня звуку у вказаний час:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var player=document.getElementById('player'); var source=audio.createMediaElementSource(player); var gain=audio.createGain(); source.connect(gain); gain.connect(audio.destination); player.play(); gain.gain.value=0.2; gain.gain.setTargetAtTime(1, audio.currentTime+3, 5); //встановлюємо зміну значеня параметру до 1, з 3 секунди відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');