AudioParam.setValueAtTime()

AudioParam.setValueAtTime() - зміна значення в AudioParam в заданий час.

Синтаксис:

AudioParam.setValueAtTime(value, startTime);

Параметри:

AudioParam - об'єкт AudioParam.

value - значення на яке зміниться в заданий час.

startTime - час в секундах після якого зміниться значення.

Опис:

setValueAtTime() метод об'єкту AudioParam який змінює значення параметру в вказаний час відтворення.

Повертає посилання на об'єкт AudioParam. Деякі браузери повертають undefined.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio>

Приклад зміни рівня звуку у вказаний час:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var player=document.getElementById('player'); var source=audio.createMediaElementSource(player); var gain=audio.createGain(); source.connect(gain); gain.connect(audio.destination); gain.gain.value=0.2; player.play(); gain.gain.setValueAtTime(1, 10); //встановлюємо значення 1 на 10 секунді відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');