BiquadFilterNode.detune

BiquadFilterNode.detune - частота в центрі фільтрації звуку.

Синтаксис:

BiquadFilterNode.detune;

Параметри:

BiquadFilterNode - об'єкт BiquadFilterNode.

Опис:

detune властивість об'єкту BiquadFilterNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни параметру частоти в центрі фільтрації звуку низького порядку.

Для отримання/зміни значення використовуйте властивість detune.value.

Значення позамовуванню 0.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert(biqFiltr.detune); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); biqFiltr.detune.value=500; alert(biqFiltr.detune.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert('значення позамовчуванюю: '+biqFiltr.detune.defaultValue); alert('мінімальне значення: '+biqFiltr.detune.minValue); alert('максимальне значення: '+biqFiltr.detune.maxValue); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); biqFiltr.detune.value=500; player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); detune: 0. if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player2'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); bqfilter.onchange=function(){ biqFiltr.detune.value=this.value; document.getElementById('bqfilter_label').innerText=this.value;} player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');