Blob.size

Blob.size - розмір даних в об'єкті Blob.

Синтаксис:

Blob.size;

Параметри:

Blob - об'єкт Blob.

Опис:

size властивість об'єкту Blob яка містить розмір даних в байтах об'єкта Blob. Властивість лише для читання.

Приклад:

var b =new Blob( ['test blob'] ); alert( b.size ); var mas = ['js','blob','JavaScript']; var blob = new Blob(mas); alert( blob.size );