Blob.text()

Blob.text() - повертає Promise який містить результат текстові дані об'єкта Blob.

Синтаксис:

Blob.text();

Blob - об'єкт Blob.

Опис:

text() метод об'єкта Blob який повертає Promise результатом виконання якого є текстове представлення об'єкта Blob. Текст завжди має формат UTF-8.

Також можна отримати текст більш новішим методом FileReader.readAsText().

Приклад:

var b=new Blob(['text test'], {type:'text/plain'}); b.text().then(function(text){ alert(text); });