Boolean.toSource()

Boolean.toSource() - повертає рядок з вихідним кодом об'єкту.

Синтаксис:

bolObj.toSource(); Boolean.toSource();

Параметри:

bolObj - об'єкт Boolean.

Опис:

toSource() метод об'єкту Boolean який повертає рядок з вихідним кодом об'єкту.

Метод toSource() не є стандартом і не усі браузери підтримують.

Приклад:

if(Boolean.toSource){ var b=new Boolean(true); alert(b.toSource()); }alert("ваш браузер Не підтримує Boolean.toSource"); if(Boolean.toSource){ alert(Boolean.toSource()); }else alert("Ваш браузер НЕ підтримує Boolean.toSource");