console.assert()

console.assert() - виводить повідомлення у консоль якщо перший параметр дорівнює false.

Синтаксис:

console.assert(assertion, obj1 [, obj2, ..., objN]); console.assert(assertion, msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри:

assertion - логічний вираз

obj1 ... objN -об'єкти JavaScript для виведення.

msg - рядок JavaScript, що містить нуль або більше рядків заміни.

subst1 ... substN - об'єкти JavaScript , які використовуються для заміни рядків у msg. Цей параметр дає додатковий формат виведення.

Опис:

assert() - метод об'єкту console який при умові логічного виразу assertion дорівнює false тоді записує у консоль повідомлення.

assert() аналогічний методу log() з використанням умовного оператора if:

var b=false; if(b==false) console.log('if + log() аналог assert()');

Приклад:

console.assert(false, 'тест asser(false, "")'); //логічне значення==false - виведе в консоль console.assert(true, 'тест assert(true, "")'); // логічне значення==true - НЕ виведе у консоль console.assert(undefined, 'тест assert(undefined, "")'); // логічне значення undefined==false - виведе у консоль console.assert(1<2, 'тест assert(1<2, "")'); // логічне значення 1<2==true - НЕ виведе у консоль console.assert(1>2, 'тест assert(1>2, "")'); // логічне значення 1>2==false - виведе у консоль var a=2, b='1+1'; console.assert(a==b, 'a не дорівнює b: '+a+'!='+b);