console.count()

console.count() - скільки разів було викликано count().

Синтаксис:

console.count([label]);

Параметри:

console - об'єкт console.

label - Не оов'язково вказувати. Назва мітки для якої ведеться підрахунок.

Опис:

count() метод об'єкту console який записує у консоль число скільки разів було викликано count() з даної мітою. Тобто підраховує кількість і записує у консоль.

Приклад:

console.count('test'); // "test: 1" console.count('js'); //"js: 1" console.count('test'); //"test: 2"