console.debug()

console.debug() - виводить повідомлення у консоль.

Синтаксис:

console.debug(obj1 [, obj2, ..., objN]); console.debug(msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри:

console - об'єкт console.

obj1 ... objN -об'єкти JavaScript для виведення.

msg - рядок JavaScript, що містить нуль або більше рядків заміни.

subst1 ... substN - об'єкти JavaScript , які використовуються для заміни рядків у msg. Цей параметр дає додатковий формат виведення.

Опис:

debug() - метод об'єкту console записує у консоль повідомлення.

debug() ідентичний методу log(), тому рекомендовано використовувати метод log() для сумісності з всіма браузерами.

Приклад:

console.debug('console.debug приклад'); var t='консоль'; console.debug('тесt %s', t); // тесt консоль