console.group()

console.group() - створює нову групу у консолі, всі наступні помідомлення виводяться у відкритій групі.

Синтаксис:

console.group([name]);

Параметри:

console - об'єкт console.

name - не обов'язковий параметр. Назва групи. У деяких браузерах цей параметр відсутній.

Опис:

group() - метод об'єкту console який створює нову групу у консолі. Всі наступні повідомленя у консолі виводяться у створеній групі доки група не закриється методом console.groupEnd().

Приклад:

console.group(); //створюємо групу console.log('повідомлення у новій групі'); console.groupEnd(); //закриваємо групу var mas=new Array(1, 45, 'group', 2); console.group('цикл'); for(i=0; i<mas.length; i++){ console.log(i+': '+typeof mas[i]); } console.groupEnd();