console.log()

console.log() - виводить повідомлення у консоль.

Синтаксис:

console.log(obj1 [, obj2, ..., objN]); console.log(msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри:

console - об'єкт console.

obj1 ... objN -об'єкти JavaScript для виведення.

msg - рядок JavaScript, що містить нуль або більше рядків заміни.

subst1 ... substN - об'єкти JavaScript , які використовуються для заміни рядків у msg. Цей параметр дає додатковий формат виведення.

Опис:

log() - метод об'єкту console записує у консоль повідомлення.

console.log() є найбільш популярним методом для роботи з консолю і який рекомендовано використовати замість alert();. Так як console.log дозволяє програмісту при тестувані, налагоджувані, виправляні помилок виводити потрібне повідемлення у консоль не замітно для простого користувача (відвідувачів веб-сайту).

Не підтримують старі браузери консоль.

Приклад:

console.log('console.log приклад'); var t='консоль', n=56.76467; console.log('тесt %s %d', t, n); // тесt консоль 56