console.timeEnd()

console.timeEnd() - зупиняє таймер консолі.

Синтаксис:

console.timeEnd(label);

Параметри:

console - об'єкт console.

label - назва мітки таймера. Яка була вказану у console.time().

Опис:

time() метод об'єкту console який зупиняє таймер відліку часу і записує час який пройшов у консоль. Використовується для підрахування скільки часу виконується певний код.

Зверніть увагу що мітка label повина бути така ж сама що при console.time() інакше таймер не зупинеться.

Приклад:

var x=1; console.time('test'); // запуск таймера консолі for(i=0; i<1000; i++) x=x*i; console.timeEnd('test'); // зупиняє таймер і виводить час у консоль