<a ping>

ping - повідомляє по заданому URL що користувач перейшов по посиланню.

Синтаксис:

<a href="url" ping="url_ping">...</a>

Параметри:

href - атрибут href, в якому вказується URL адреса посилання.

url - URL адреса посилання.

url_ping - URL адреса за якою повідомляється про перехід по посиланню.

Опис:

ping атрибут тегу <a> який вказує браузеру за якою URL адресою відправити POST запит коли користувач перейде по посиланню.

HTML5 vs HTML4

Атрибут ping ходить у специфікацію HTML5.

Приклад:

клік <a href="http://яваскрипт.укр/javascript" ping="http://яваскрипт.укр/ajax.php?click=true">клік</a>