<base href>

href - базове URL посилання веб-сторінки.

Синтаксис:

<base href="url">

Опис:

href основний атрибут тегу <base> який вказує базову URL адресу для веб-сторінки.

Приклад:

<base href="http://яваскрипт.укр/">