<form enctype>

enctype - тип кодування даних форми.

Синтаксис:

<form enctype="type_enctype">...</form>

Параметри:

type_enctype - тип кодування даних форми.

Опис:

enctype атрибут тегу form який вказує чи тип кодування даних форми для відправки на сервер.

Атрибут enctype можна використовувати лише коли method="post".

Можливі значення атрибуту enctype:
application/x-www-form-urlencodedПо замовчуванню. Усі символи будуть закодовані.
multipart/form-dataЗастосовується при відправлені файлу
text/plainдані не кодуються. Не рокомендовано використовувати

Приклад:

email:
<form action="/ajax.php" autocomplete="on"> email: <input name="email" type="email"> <input type="submit"></form>