<ins datetime>

datetime - дата і час вставлення тексту у веб-сторінки.

Синтаксис:

<ind datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">...</ins>

Параметри:

ins - тег ins.

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD" - дата і час.

Опис:

datetime атрибут тегу del який вказує дату і час коли був вставлений текст у веб-сторінку.

Приклад:

Правильно буде не Kiev а Kyiv.

<p>Правильно буде не <del>Kiev</del> а <ins cite="https://uk.m.wikipedia.org/wiki/KyivNotKiev" datetime="2021-11-20T06:01:00Z">Kyiv</ins>.</p>