<ol reversed>

reversed - впорядковати список за спаданням.

Синтаксис:

<ol reversed> <li>...</li> </ol>

Параметри:

li - тег <li>.

Опис:

reversed атрибут тегу ol який вказує що впорядковати список потрібно за спаданням. Тобто від 5, 4, 3, 2, 1, а не за зростанням 1, 2, 3, 4, 5.

Приклад:

  1. JavaScript
  2. HTML
  3. CSS
<ol reversed> <li>JavaScript</li> <li>HTML</li> <li>CSS</li> </ol>