<ol start>

start - початкове значення впорядкованого списку.

Синтаксис:

<ol start="number"> <li>...</li> </ol>

Параметри:

li - тег <li>.

number - число з якого розпочати впородкування списку.

Опис:

start атрибут тегу ol який вказує що впорядковати список потрібно з вказаного числа.

Якщо список впорядковується по буквах також вказується порядкове число букви.

Приклад:

  1. JavaScript
  2. HTML
  3. CSS
<ol start="30"> <li>JavaScript</li> <li>HTML</li> <li>CSS</li> </ol>