<option label>

label - мітка у пункті списку вибору.

Синтаксис:

<select> <option label="text">...</option> </select>

Параметри:

select - тег <select>.

text - текст мітки.

Опис:

label параметр тегу <option> який вказує мітку пункту вибору у випадаючому списку <select>.

Мітка містить скорочений варіант опису в середині тегу <option>.

Приклад:

<select> <option value="js" label="JavScript">мова програмування JavaScript</option> <option value="css" label="CSS">таблиця стилів CSS</option> <option value="html" label="HTML">мова розмітки HTML</option> </select>