<option value>

value - значення параметру у списку.

Синтаксис:

<select> <option value="text">...</option> </select>

Параметри:

select - тег <select>.

text - значення параметру.

Опис:

value параметр тегу <option> який вказує значення параметр (пункт вибору) для випадаючого списку <select> і списку можливих значень <datalist>.

Вміст у середині тегу <option> відображається браузером у списку, а параметр value вказує саме значення даного пункту списку.

Вказане значення відправляється за допомогою форми на сервер або використовується у JavaScript коді.

Приклад:

Імя:
Стать:
<form action="/ajax.php"> <div>Імя: <input name="name"></div> <div>Стать: <select name="s"> <option value="null">--виберіть стать--</option> <option value="m">чоловік</option> <option value="w">жінка</option> </select></div> <input type="submit"> </form> Отримання значення з випадаючого списку за допомогою JavaScript:
Я
<select id="test"> <option value="сова">пізно лягаю спати</option> <option value="жайворонок">скоро лягаю спати</option></select> var el=document.getElementById('test'); var t=el.value alert( 'Ви '+t );