<progress max>

max - максимальне значення індикатора виконання.

Синтаксис:

<progress max="number"></progress>

Параметри:

progress - progress.

max - максимальне значення виконання. По замовчуванню: 1.

Опис:

max атрибут тегу progress який вказує максимальне значення індикатор виконання.

Приклад:

<progress value="30" max="100"></progress> Приклад відображення процесу виконання у JavaScript: <progress id="progressbar"></progress> var index=0, max=160, progres=document.getElementById('progressbar'); progres.max=max; function showProgres(){ index++; if(index<=max){ progres.value=index; setTimeout(showProgres, 50); } } showProgres();