<script defer>

defer - виконання скрипту по завершенню аналізу веб-сторінки.

Синтаксис:

<script src="URL" defer></script>

Параметри:

script - тег script.

src - атрибут src.

URL - URL адреса для завантаження файла сценарія.

Опис:

defer атрибут тегу script який вказує що завантажений скрипт необхідно виконувати після повного аналізу веб-сторінки.

Атрибут defer застосовується разом з атрибутом src.

Приклад:

<script defer src="/dani/test.js"></script>