<script type>

type - MIME тип сценарію.

Синтаксис:

<script type="mime_type"></script>

Параметри:

script - тег script.

mime_type - MIME тип скрипту.

Опис:

type атрибут тегу script який вказує тип скрипту який буде підключатися. По замовчуванню скрипт типу JavaScript.

Можливі значення атрибуту type:
text/javascriptскрипт мови програмування JavaScript. По замовчуванню.
application/javascriptскрипт мови програмування JavaScript. Новий тип який замінює text/javascript
moduleпідключення модуля JavaScript.
text/vbscriptскрипт мови програмування VBScript. (підтримує лише Internet Explorer)

HTML5 vs HTML4

У HTML5 атрибут type не є обов'язковим.

У HTML4 атрибут є обов'язковим.

Приклад:

<script type="application/javascript">alert('JavaScript');</script> Підключення коду JavaScript у HTML4: <script type="text/javascript">alert('JavaScript');</script>