<video preload>

preload - попереднє завантаження відео файлу.

Синтаксис:

<video preload="none | metadata | auto" src="url"></video>

Параметри:

url - URL адреса відео файлу.

Опис:

preload атрибут тегу <video> який вказує браузеру чи потрібно попередньо завантажити відео файл.

Можливі значення атрибуту preload:
noneвідео файл не повинен попередньо завантажуватися
metadataзавантажити лише відео метадані (тривалість відтворення, розмір).
autoвідео файл може бути завантажений, навіть якщо користувач не очікує його використання

Приклад:

<video preload="auto" src="http://яваскрипт.укр/dani/test.mp4" controls></video>