instanceof

instanceof - перевіряє чи належить вказаний об'єкт вказаному конструктору.

Синтаксис:

object instanceof constructor

Параметри:

object - об'єкт який необхідно перевірити.

constructor - функція-конструктор яка перевіряється на наявність у прототипі.

Опис:

instanceof оператор який перевіряє наявність конструктора constructor в прототипі об'єкта object і повертає логічне значення true або false.

З появою ECMAScript 6 також перевіряє чи являється об'єкт екземпляром вказаного класу.

Приклад:

var s="тест"; var s2=new String("тест"); alert( s instanceof String ); //false alert( s2 instanceof String ); //true function myObject(){ this.name="test"; } var ob=new myObject(); alert( ob instanceof myObject ); //true var arr = new Array(); alert(arr instanceof Array) // true alert(arr instanceof String) // false class myClass{ constructot(){ this.name="тест"; } } var ob= new myClass(); alert(ob instanceof myClass) // true