JavaScript

JavaScript (скорочено JS ) — динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування . Реалізація стандарту ECMAScript.

ECMAScript — стандарт мови програмування , затверджений міжнародною організацією ECMA згідно зі специфікацією ECMA-262. Найвідомішими реалізаціями стандарту є мови JavaScript, JScript та ActionScript , які широко використовується у Вебі.

JavaScript найчастіше використовується як частина браузера , що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером , змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.

Мова JavaScript також використовується для програмування на стороні сервера (подібно до таких мов програмування, як Java і C# ), розробки ігор , стаціонарних та мобільних додатків, сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe Creative Suite), всередині PDF -документів тощо.

JavaScript має C-подібний синтаксис, але в порівнянні з мовою Сі має такі корінні відмінності:Не слід плутати Java i JavaScript. Мови Java та JavaScript є двома різними мовами, що мають відмінну семантику , хоча й мають схожі риси в стандартних бібліотеках та правилах іменування. Синтаксис обох мов отриманий «у спадок» від мови С , але семантика та дизайн JavaScript є результатом впливу мов Self та Scheme.

JavaScript містить декілька вбудованих об'єктів: Global , Object , Error, Function, Array, String, Boolean , Number , Math, Date , RegExp та інші.

JavaScript містить набір вбудованих операцій, які, строго кажучи, не обов'язково є функціями або методами, а також набір вбудованих операторів, що управляють логікою виконання програм.

JavaScript, наразі, є однією з найпопулярніших мов програмування в інтернеті. Але спочатку багато професіональних програмістів скептично ставилися до мови, цільова аудиторія якої складалася з програмістів-любителів. Поява AJAX змінила ситуацію та повернула увагу професійної спільноти до мови. В результаті, були розроблені та покращені багато практик використання JavaScript (зокрема, тестування та налагодження ), створені бібліотеки та фреймворки , поширилося використання JavaScript поза браузером.