localStorage.getItem()

localStorage.getItem() - повертає значення ключа.

Синтаксис:

window.localStorage.getItem(key)

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

localStorage - об'єкт localStorage.

key - назва ключа елементу даних значення якого необхідно отримати.

Опис:

getItem() метод об'єкту localStorage який повертає значення ключа за його назвою у локальному сховищі даних браузера.

Також можна звертатися до значення по ключу скороченим способом localStorage[key]:

alert(localStorage["test"]);

Якщо ключа key не існує повертає null, а при способі localStorage[key] поверне undefined.

Приклад:

alert( localStorage.getItem("test") ); localStorage.setItem("test","текст") alert( localStorage.getItem("test") );