localStorage.setItem()

localStorage.setItem() - додає значення або оновлює значення якщо ключ вже існує .

Синтаксис:

window.localStorage.setItem(key, value)

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

localStorage - об'єкт localStorage.

key - назва ключа.

value - значення яке необхідно записати. Наданий час зберігається лише тип String - рядок. Всі інші типи будуть перетворені автоматично у рядок методом toString().

Опис:

setItem() метод об'єкту localStorage який записує значення у локальне сховище даних браузера або змінює його якщо ключ key уже існує.

Приклад:

localStorage.setItem("test","значення ключа test");