Location.username

Location.username - ім'я користувача вказане у URL.

Синтаксис:

window.location.username; document.location.username;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

username властивість об'єкту Location яка містить рядок іменем користувача вказаним у URL адресі вікна. Наприклад: "http://user:pass@яваскрипт.укр/" містить username "user"

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

alert( 'username URL вікна: '+window.location.username ); alert( 'username URL вікна: '+document.location.username );