MediaRecorder.ignoreMutedMedia

MediaRecorder.ignoreMutedMedia - чи приглушений медіа потік.

Синтаксис:

MediaRecorder.ignoreMutedMedia;

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder.

Опис:

ignoreMutedMedia властивість об'єкту MediaRecorder яка повертає/задає логічне значення, яке вказує чи приглушений медіа потік.

true - потік приглушений, false - потік не приглушений. Значення по замовчуванню false.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); alert( record.ignoreMutedMedia ); var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); record.ignoreMutedMedia=true;