MediaRecorder.ondataavailable

MediaRecorder.ondataavailable - отримуються мультимедійні дані.

Синтаксис:

MediaRecorder.ondataavailable=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції. Дані які отримані для запису доступні у властивості: Event.data.

Опис:

ondataavailable подія об'єкту MediaRecorder яка виникає коли отртмуються мультимедійні дані для запису від медіа потоку.

Дані представлені у об'єкті Blob.

Приклад:

var stream=new MediaStream(); var rec=new MediaRecorder(stream); rec.ondataavailable=function(e){alert('отримано дані для запису медіа. Об\'єкт з даними: '+e.data+ ' розмір даних: '+e.data.size);} rec.start(); rec.stop();

Приклад запису і відтворення відео з камери:

function stopRecord(){ record.stop(); record.stream.getTracks()[0].stop(); } var record, dani=[]; navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then(function(stream){ record=new MediaRecorder(stream); record.ondataavailable=function(e){ dani.push(e.data); }; record.onstop=function(){ var video=document.getElementById('video'); video.src= window.URL.createObjectURL(new Blob(dani) ); video.play(); }; record.start(); //починаємо запис медіа setTimeout(stopRecord,3000); // зупиняємо запис через 3 секунди } );