MediaRecorder.onpause

MediaRecorder.onpause - призупинено запис медіа.

Синтаксис:

MediaRecorder.onpause=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onpause подія об'єкту MediaRecorder яка виникає коли призупинено запис медіа.

Подія виникає після виклику методу MediaRecorder.pause().

Приклад:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.onpause=function(e){alert('запис медіа призупинено');}; record.start(); record.pause(); //призупиняємо record.resume(); record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);}); navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.addEventListener('pause', function(e){alert('запис медіа призупинено');}); record.start(); record.pause(); //призупиняємо record.resume(); record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);});