MediaRecorder.onresume

MediaRecorder.onresume - відновлено запис медіа.

Синтаксис:

MediaRecorder.onresume=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onresume подія об'єкту MediaRecorder яка виникає коли відновлено запис медіа.

Подія виникає після виклику методу MediaRecorder.resume().

Приклад:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.onresume=function(e){alert('запис медіа відновлено');}; record.start(); record.pause(); record.resume();//відновлюємо запис record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);}); navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.addEventListener('resume', function(e){alert('запис медіа відновлено');}); record.start(); record.pause(); record.resume(); record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);});