MediaRecorder.onstop

MediaRecorder.onstop - зупинено запис медіа.

Синтаксис:

MediaRecorder.onstop=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onstop подія об'єкту MediaRecorder яка виникає коли зупинено запис медіа.

Подія виникає після виклику методу MediaRecorder.stop().

Приклад:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.onstop=function(e){alert('запис медіа зупинено');}; record.start(); record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);}); navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream); record.addEventListener('stop', function(e){alert('запис медіа зупинено');}); record.start(); record.stop(); }).catch(function(e){alert(e);});