MediaRecorder.start()

MediaRecorder.start() - починає запис медіа.

Синтаксис:

MediaRecorder.start( timeslice );

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder.

timeslice - необов'язково вказувати. Кількість мілісекунд для запису на кожний Blob у події ondataavailable. Якщо цей параметр не включений, вся тривалість носія записується один Blob коди визвати requestData().

Опис:

start() метод об'єкта MediaRecorder який починає запис медіа у дані Blob.

Щоб зупинити запис медіа використовуйте метод stop().

Приклад:

var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); record.start(); record.stop(); function stopRecord(){ record.requestData(); record.stop(); record.stream.getTracks()[0].stop(); var video=document.getElementById('video'); video.src=window.URL.createObjectURL(new Blob(dani) ); video.play(); } var record, dani=[]; navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then(function(stream){ record=new MediaRecorder(stream); record.ondataavailable=function(e){ dani.push(e.data); }; record.start(500); //починаємо запис медіа setTimeout(stopRecord,3000); // зупиняємо запис через 3 секунди } );