MediaRecorder.state

MediaRecorder.state - стан об'єкта.

Синтаксис:

MediaRecorder.state;

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder.

Опис:

state властивість об'єкту MediaRecorder яка містить поточний стан об'єкта. Властивість тільки для читання.

Приклад:

var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); alert( record.state ); // "inactive" var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); record.start(); alert( record.state ); // "recording" record.stop(); var stream=new MediaStream(); var record=new MediaRecorder(stream); record.start(); record.pause(); alert( record.state ); // "paused" record.stop();