Notification.onclick

Notification.onclick - натиснуто на сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.onclick=function(){…}

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

onclick подія об'єкту Notification яка відбувається при натискані на сповіщенні.

Приклад:

if(window.Notification){ var n=new Notification('яваскрипт.укр',{body:'приклад Notification.onclick'}); n.onclick=function(){alert("Натиснуто на сповіщення.");} }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification'); function notf(){ var n=new Notification('яваскрипт.укр',{body:'приклад Notification.onclick'}); n.onclick=function(){alert("Натиснуто на сповіщення.");} } if(window.Notification){ if(Notification.permission=='granted') notf(); else if( Notification.permission=='default' ) Notification.requestPermission(function(res){if(res=='granted')notf();}); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification'); function notf(){ var n=new Notification('яваскрипт.укр',{body:'JavaScript Довідка'}); n.onclick=function(){window.open("http://яваскрипт.укр/about");} } if(window.Notification){ switch(Notification.permission){ case 'granted': notf(); break; case 'default': Notification.requestPermission(function(res){if(res=='granted')notf();}); break; default: alert(res+' • Не дозволено показ сповіщення'); break; } }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');