Notification.requireInteraction

Notification.requireInteraction - чи закривати автоматично сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.requireInteraction;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

requireInteraction властивість об'єкту Notification яка містить true або false, що вказує чи Web сповіщення має бути активним доки користувач не натискає на нього або відхиляє його, чи закривати автоматично . Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.requireInteraction',requireInteraction:true}); alert( notf.requireInteraction ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');