Notification.vibrate

Notification.vibrate - шаблон вібрації сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.vibrate;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

vibrate властивість об'єкту Notification яка містить шаблон вібрації при показі Web сповіщення. Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Шаблон вібрації це число або масив чисел які вказують кількість мілісекунд вібрації, як у методі navigator.vibrate().

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.vibrate', vibrate:[300,100,300] }); alert( notf.vibrate ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');